Life+ project

locatie 8

 

image005-1

 

 

 

 

 

 

Variant 2 Profiel B1 - Defensiekanaal
Principe profiel klein 2 dec 2016 Kade GriendtsveenPrincipe profiel III Kade Helenavaart

Communicatiekaart 7 Hoogveenherstel

De belangrijkste natuurdoelstelling voor de Peelgebieden is herstel van het hoogveen. In Nederland is nog ongeveer 5500 hectare hoogveen, voor het grootste deel is dit gedegenereerd hoogveen, dat betekent dat er geen veenvorming meer optreedt. De oppervlakte levend hoogveen in Nederland is zeer beperkt. Uitbreiding van de oppervlakte van het hoogveen en verbetering van de kwaliteit is mogelijk, mits de waterhuishouding in de veengebieden op orde wordt gebracht. Dat wil zeggen een voldoende hoge en stabiele grondwaterstand. Als dit water daarnaast niet te veel voedingstoffen bevat vormt het een goede basis voor de groei van veenmos. Het plantje dat de veenlaag vormt. Uit oogpunt van het behoud van de biodiversiteit is herstel van het hoogveen van groot belang. Om die reden draagt onder andere de Europeese Unie via het Life-programma bij aan hoogveenherstel in de Peelvenen.

klik op de kaart voor een vergroting

klik hier voor de hoogtekaart van het gebied

Life+ Deurnsche peel

In 2013 en 2014 zijn in het kader van het Life+project reeds hoogveenherstel maatregelen uitgevoerd in de Deurnsche Peel.

Life+ Groote Peel

In 2016 en 2017 worden er ook in Groote Peel hoogveenherstelmaatregelen uitgevoerd. Nieuwe kades en stuwen worden aangelegd, bestaande kades worden opgehoogd en de Eeuwelse loop wordt omgelegd. Meer informatie over het Life+project in de Groote Peel is te vinden op Peelvenen.nl

Hydrologische maatregelen Mariapeel

Water is het bloed van de Peel. Voor een goede ontwikkeling van het hoogveen is een hoog en stabiel waterpeil nodig. Om dit te realiseren worden er kaden aangelegd, wijken (voormalige turfvaarten) van dammen voorzien en sloten en greppels ondieper gemaakt of gedempt. Op een aantal plaatsen worden stuwen aangelegd om het waterpeil te kunnen regelen. Ook wordt de bodem van verschillende watergangen waterdicht gemaakt om uitstroom van water vanuit het natuurgebied te voorkomen.

 

Op veel plaatsen is de leemlaag in de bodem van het Defensiekanaal doorsneden. Omdat het water in het kanaal daardoor sneller wegzakt, wordt ook de uitstroom uit het natuurgebied versneld. Dit is ongunstig voor de ontwikkeling van het hoogveen. Om dit te beperken wordt de leemlaag in bodem van het Defensiekanaal hersteld. Plaatselijk wordt in de westoever een leemscherm aangebracht.

Op de oostoever van de Helenavaart, vanaf de bajonetbocht richting Griendtsveen, wordt naast de bestaande kade een nieuwe kade met leemscherm aangelegd. Dit voorkomt dat voedselrijk water vanuit de vaart de Mariapeel instroomt. Voedselrijk water is ongunstig voor de hoogveenontwikkeling.

Verwijdering trosbosbes

In het zuiden van de Mariapeel komt de trosbosbes op grote schaal voor. Vanuit Noord Amerika is deze plant in het begin van de 20e eeuw in Nederland geĆÆntroduceerd voor de commerciĆ«le productie van blauwe bessen. De trosbosbes heeft zich vanuit kwekerijen in de buurt van de Mariapeel verspreid over dit natuurgebied en staat nu op veel plaatsen waar de hoogveenontwikkeling goede kansen heeft. De planten ontrekken daar water dat hard nodig is voor die hoogveenvorming. Ook hun bladval en schaduwwerking is nadelig. Ongestoorde ontwikkeling verspreidt de planten verder over het gebied. Verwijdering van de trosbosbes is dan ook van groot belang.

De verwijdering van de trosbosbes gebeurt mechanisch met aangepast materieel. In oktober 2014 is onder begeleiding van deskundigen een proef uitgevoerd waaruit de conclusie werd getrokken dat verwijdering op deze wijze mogelijk is zonder veel schade aan het terrein. Zichtbare sporen zijn direct na de uitvoering natuurlijk wel zichtbaar, maar verdwijnen na verloop van tijd weer. Het werk wordt continue begeleid en zo nodig wordt de methode aangepast.